meditatieboek "Thuis raken in het huis van God"

Mijn boek "Thuis raken in het huis van God" volgt de liturgie in de Israëlitische tempeldienst: het offeren en de reiniging buiten; het omgaan met olie, brood, wijn en reukwerk binnen en tot slot de geheimen in het binnenste heiligdom. Het beschrijft hoe de diepe waarden van deze liturgie uitmonden in het christendom. De lezer wordt daardoor stapsgewijs meegenomen in het geestelijke "huis van God".
Daarnaast wordt aandacht besteed aan hoe deze waarden in het jodendom zijn ontwikkeld. Vragen, tips, liedteksten en gebeden verrijken elk thema.

Wat je kan doen met het meditatieboek:

Voor persoonlijke meditatie de zeven thema's aandachtig doornemen; ( bijvoorbeeld in één week).

Met een kleine groep de thema's behandelen in zeven bijeenkomsten volgens de aanwijzingen voor een gespreksgroep in het boek.

Een serie creatieve liturgische vieringen houden volgens de aanwijzingen voor liturgische vieringen in het boek.

Bestellen:
Prijs: 12 euro
Om het boek te bestellen kunt u een e-mail sturen naar  Marlies Luteijn.

Ik neem dan contact met u op over de betaling en het versturen van het boek.

Het zou fijn zijn als u in uw e-mail uw adres vermeldt.